Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Yürütme


Yürütme

Yürütme aşamasında amacımız, Mağaza Yönetici/ Yönetici Yardımcıları ve Operasyon Yöneticilerimizin dört temel alanda gelişimini ve olumlu iş sonuçlarının elde edilmesini sağlamak.

1K2T Yürütme

1K2T Yürütme

KENDİNİ TANI:

  • Bir yönetici olarak kişisel farkındalıklarını arttırmak
  • Yöneticilerimizin kendi mağazasının tüm sorumluluklarını alması ve sürekli gelişim çabası sergilemesini sağlamak
  • Sağlayacağı iş sonuçlarının kişisel kariyerleriyle ilişkisini kurmalarını sağlayarak, “şikayet eden” değil “sorumluluk alan” bakış açısını kazandırmak

TAKIMINI YÖNET:

  • Mağaza ekiplerinin performanslarının en üst seviyede yönetimi
  • Ekiplerin delegasyon ve geri bildirimler yoluyla gelişmesi
  • Bu yolla da yüksek performanslı , müşteri odaklı mutlu çalışanlar yetiştirmek

TİCARETİ YÖNET:

  • Mağaza Yönetimindeki temel ticari kuralları belirleyip tüm ekip tarafından doğru şekilde uygulanmasını sağlamak
  • Perakendecilik uygulamalarının neden-sonuç ilişkisini kurmaları ve bu yolla karlılık ve satış konusunda çok daha kaliteli ve doğru kararlar vermelerini sağlamak
  • Ticari kararlarda rakamlarla konuşma becerisini sağlamak

MÜŞTERİSİNE SADIK PERAKENDECİ OLMA BİLİNCİ:

Rakipler karşısındaki gücümüzü arttırarak; geleceği garanti altına almak için tüm mağazalarımızın “Müşterisine Sadık Perakendecilik” mantığıyla yönetilmesini, müşterilerimizin bugün olduğu kadar gelecekte de bizi tercih etmesini sağlamak.

 

Yürütme

Yürütme

 
Referanslarımızdan Bazıları

fersan
oncu
dimes
gezer
kenton
denmar