Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Bütünleşik Pazarlama İletişimi


Bütünleşik Pazarlama İletişimiKargem_WEB bannerlar-01

Adından da anlaşılacağı gibi pazarlama süreçlerine bütünleşik yani tümleşik bakmaktır. Planlı ve plansız tüm mesajların bağımsız süreçlerde aynı etkiyi yaratmasını sağlamaktır.

Odağa müşteriyi koyup tek ses olmayı, yüksek motivasyonla sinerjiyi sağlamayı hedeflemektir. Kontrol ettiklerimiz kadar kontrol edemediğimiz paydaşlarımızın da aynı etkileşimde uzun süreli karlı ilişkiler kurmaktır.

Eğitim Konu Başlıklarımız;

 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi nedir?
 • Satış ve pazarlama kavramlarını ayrıştıralım ve sonra tekrar ilişkilendirelim.
 • Bütünleşik pazarlama önündeki engeller,
 • Satış-pazarlama-iletişim ve satış kavramlarını tanımlayalım.
 • Paydaşlarımız kimler?
 • Bütünleşik pazarlama modeli kuralım.
 • Tüm paydaşlarla bütünleşik yaklaşım.
 • Kontrolümüzdeki mesajlarımız,
 • Kontrolümüzde olmayan mesajlar,
 •  Bütünleşik pazarlama araçları,
 • Bütünleşik pazarlama boyutları,
  • Tek ses
  • Etkileşim
  • Sürdürülebilirlik
 • Bütünleşik pazarlama da 4E
 • Bütünleşik pazarlama da 4C
 • Konumlandırma
 • Tutundurma
 • Reklam
 • Satış gücünün yönetimi
 • Değerlendirme ve ölçme sistemi kurma
 • Ajans ve ajans faaliyetlerinde etkin iletişim
 • Vaka çalışması

Eğitim Sonrasında Nasıl Bir Kazanımla Ayrılacağım;

 • Bildiğimiz pazarlama bilgilerimi ve deneyimlerimizi pekiştirmiş olacağız.
 • Pazarlama iletişimi “nedir ne değildir”i öğrenmiş olacağız.
 • Planlı pazarlama faaliyetleri neleri kapsıyor? Öğreneceğiz.
 • Plansız pazarlama nedir? Öğreneceğiz.
 • Kurgulayan-Uygulayan-Satınalan üçgeninde iletişimi akımı kuracağız.
 • İşletmemizde pazarlama faaliyetlerimizi bütünleşik hale nasıl getireceğiz? Öğreneceğiz.
 • Bütünleşik Pazarlama nasıl oluşturulur? Örnek yada vaka çalışması yapacağız.

Yeni dünya pazarlama iletişiminde sosyal medya ve dijital pazarlama konularını ele alacağız

Kimler Katılmalı

Pazarlama departmanında çalışan ve pazarlama da kariyer hedefleyenler katılabilir.
Referanslarımızdan Bazıları

ebebek
sultanlar
caykur
ampd
nurdag
adilisik