Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Ticari Görsel Düzenleme, Alan Planlamalarında Dünya Standartları ve Moda Perakendecileri Üzerine


ticari-gorsel-duzenleme2Ticari Görsel Düzenleme, Alan Planlamalarında Dünya Standartları ve Moda Perakendecileri Üzerine

Günümüzde dünyada hızla gelişen ve büyüyen moda perakendesinde, markalaşmış ve bu yolda atılım yapmakta olan birçok perakendeci, markasının dış görünümünün yaratmış olduğu algının, hedef kitlesi açısından çok önemli olduğunu fark etmiştir. Görsel uygulamaları, tasarlanmış bir giysiye benzetebiliriz. Bu giysi, markaya uygun tasarlandığında ve doğru giydirildiğinde birçok olumlu faydayı da beraberinde getirir. Birçok perakendeci bunun öneminin bilincindedir.

Ancak bazı Türk moda perakendecilerimiz, markasına bu giysiyi tasarlatmak için en doğru hizmeti nereden ve nasıl alması gerektiği ile ilgili tereddütler yaşamaktadır. Bunlar; Marka imajını yeniden oluşturacak, yenileyecek görsel sunum değişikliklerinin rekabet ortamında yaratacağı etkiler ile ilgili kaygılar ve bu departmanın ülkemizde çok kısa bir tarihi olması sebebiyle en doğru hizmetin nereden alınacağı ile ilgili tereddütlerdir. Bu çekinceler, hedef kitlenin marka algısının netleşememesine ve kurumsal kimliğin profesyonel görünmemesine neden olur.

Dünyada Ticari Görsel Düzenleme ve Alan Planlama Uygulamaları, moda tasarım bölümlerinde olduğu gibi sürekli ve hızlı olarak kendi içinde bir yenilenme ve değişim göstermektedir. Moda markalarında bu uygulamaların doğru şekilde standartlaştırılarak sistemleştirilmesi, hem oluşturulmak istenen giysinin çok şık olmasına neden olur hem de önemli oranda satışın arttırılmasını sağlar. Dünyaca ünlü moda markaları, sürekli yenilenen ve gelişen bir vizyon ile her yıl bir takvime dayalı olarak gerekli değişiklikleri uygulamaktadırlar.

Ticari Görsel Düzenleme, Alan Planlamalarında Dünya Standartları ve Moda Perakendecileri Üzerine

Ticari görsel düzenleme uygulamalarında standartlaşmayı amaçlayan markalarımızda, marka kimliğine, hedef kitlesine ve alıcısına uygun bir planlama yapmalıdır. Bu planlamaları yaparken, mevcut malzemeler ve araçlar kullanmakla birlikte, gerekli ise bazı görsel araç ve malzemelerde de yenilemeye gidilmesi faydalı olacaktır. Vitrin tasarımları, mağaza iç düzen standartları ve görsel uygulamaları, alan verimlilik hesaplamaları (Planogram), diğer marka iletişim araçları vb. pratikler bu çalışmalar dâhilindedir. Günümüzde artık bu konuyla ilgili birçok kişi ve kurum hizmet vermektedir. Firmalar, bu alanda hizmet alırken marka keşif aşamasında detaylı olarak yapılacaklar listesi hazırlayıp belli bir periyodik zamana göre detaylandırmalar yapmalıdır ve bu hizmet içerisine mutlaka, marka satış bölümü ve ilgili çalışanlar için eğitim programı da eklenmelidir, böylece yapılan çalışmalar ve değişikliklerle kurum içinde konuyla ilgili departmanların algısı da gelişir.

Yirmi yılı aşkın süredir, dünya moda markalarında, bu uygulamalar profesyonelce yapılmaya başlanmış, kurum içi departmanlar ve departman kitapçıkları oluşturulmuş, son derece estetik dış görünümler yaratılmış ve bu sayede önemli oranlarda satış karlılıkları elde edilmiştir. Sonuç olarak, tüm bu çalışmalar, ürüne teşvik ediyor ise gerçek amacına ulaşmış sayabiliriz.

Ayla Ruhani

Uluslararası Görsel Tasarım Planlamacısı ve Danışmanı
Referanslarımızdan Bazıları

nurdag
kalafatlar
characterix
edak-ecza-koop
anadolu-üniversitesi
pastel