Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

BÜTÇE NEDİR, NE DEĞİLDİR?


BÜTÇE NEDİR, NE DEĞİLDİR ?CRW_6642

Bu yazıda, ‘bütçe nedir’in cevabı yanında, ne olmadığı ve nasıl yanlış anlaşıldığı da  bulunacaktır.

Bütçe; devletlerin, kuruluşların, ailelerin ve bireylerin ileriye dönük belli bir döneme ait gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerinin sayısal ifadesidir.

Bizi öncelikle ilgilendiren işletme bütçeleri olduğu için sahayı biraz daraltalım ve aynı zamanda, işletme faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayan bir yönetim raporu olduğunu da ilave edelim. Şirketler yaptıkları ticari faaliyetleri programlamak ve takip etmek zorundadırlar. Bu bakımdan gelecek bir dönem için (genelde 1 yıl) hazırlanmış yol haritası olarak da görülebilir.

Şimdi ayrıntılara bakalım:

Doğrusu; bütün departmanların olması gereken varsayımları ortaya koyarak kendi bütçe taslaklarını oluşturmaları ve sonra da satış bütçesi ile uyumlu olup olmadığını test etmeleridir. Arada fark oluşuyorsa, sebepleri ile tartışılmalı ve haklı olan tarafa uyulmalıdır. Sağlıklı bütçe, en fazla müzakere edilen ve üzerinde en çok tartışma yaşanan bütçedir.

Bunların başlıcaları; geçmiş 3 yıla ait satış ciroları (aylar itibariyle), sektörün genelindeki ortalama ciro artışları, önemli rakiplerin ciro artışları, tüketici güven endeksleri, genel ekonomik beklentiler, fiziki büyüme öngörüsü (yatırım planı), ciro artış öngörüsü, brüt kâr marjı öngörüsü, siyasi gelişmelerin tahmini, enflasyon beklentisi (hem TÜFE, hem şirket enflasyonu ayrı ayrı), döviz kuru beklentisi, kredi faiz oranı beklentisi, vergi oranları, stok tutma süresi öngörüsü, ödeme vadesi öngörüsü, çalışan başına satış öngörüsü, müşteri başına satış öngörüsü (ortalama sepet), metrekare başına satış öngörüsüdür. Elbette bunların dışında da ihtiyaç duyulup, ulaşılabilen her türlü bilgiden yararlanılmalıdır.

Ercüment TUNÇALP
Referanslarımızdan Bazıları

ücler
reckitt
efes-pilsen
oruc-market
oncu
dogus