Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Finansal Destek Hizmetleri


Finansal Destek Hizmetleri

Günümüzde kurumlar, ulusal ve uluslararası piyasalardan kaynak sağlayabilecek onlarca seçeneğe sahiptirler. Bu kaynaklara ulaşmaya karar veren kurumların ise kendi içsel koşulları, finansal sistemin yapısı, ülkenin genel ekonomik koşulları ve uluslararası koşulları da dikkate almaları gerekir.  Bu aşamada kurum yönetimlerine düşen görev ise, seçenekleri risk ve maliyet açısından karşılaştırarak kuruma en uygun finansman kaynağını sağlayabilmektir.

Kurumlar karlılığı arttırma ve kazançlarını sürekli hale getirme çabalarının yanında, mevcut varlıklarını ve kazanımlarını koruyarak, ödemelerini zamanında ve en doğru yöntemlerle yapmak zorundadırlar. İşletmenin bankalara, diğer işletmelere, yatırım kurumlarına, nakdi veya gayrinakdi girdi sağlayan kurumlara olan borçları ya da alacaklarının düzenlenmesi de ticari itibar açısından önem arz etmektedir.

Kargem saygın çözüm ortakları ile birlikte kurumsal yeniden yapılanma, derecelendirme-denetleme ve kurumsal finansman ana konu başlıklarında şirketlere özel finansal destek hizmetleri sunmaktadır.  Hizmetler her kurum için özel olarak belirlenecek ihtiyaç programları ve analizler sonucunda oluşturulmaktadır. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde müşteri kriterlerine uygun çözüm ortaklarının belirlenmesi sonrasında, tüm süreçler ve çalışma planları Kargem kontrolü ve gözetimde uygulamaya koyulmaktadır.

Finansal Destek Hizmetleri

Kurumların ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda finansal destek hizmetleri için belirlenen konu başlıklarının tamamında veya yapılacak çalışmalara bağlı olmakla birlikte sadece bir ana başlıkta danışmanlık hizmeti sunulabilmektedir.

finansal_destek_hizmetleri
Referanslarımızdan Bazıları

reckitt
perder-ankara
edak-ecza-koop
perder-karadeniz
balmar
mevlana-market