Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Finansal Yapılanma Hizmetleri


 Finansal Yapılanma Hizmetleri 

Global piyasalarda rekabet şartları gün geçtikçe ağırlaşırken, ulusal ve uluslararası piyasalar da bütünleşik bir hale gelmiştir. Bu sebeple sadece ülkemizde faaliyet gösterdiğini ifade eden kurumlar bile aslında uluslararası rekabetin tam da ortasında oldukları gerçeğiyle karşı karsıya kalmışlardır. Günümüz rekabet şartlarında başarılı olabilmek için firmaların güçlü bir finansal ve yönetimsel yapıya sahip olmaları kaçınılmaz bir gerçektir.  Piyasalarda artan rekabet, kurumlarda sürekli gelişim ve yenilenme ihtiyacını doğururken, bu amansız mücadeleye hazırlıksız yakalanmış, bütçeleme ve raporlama faaliyetlerini zamanında ve doğru olarak tamamlayamamış firmalar için; bu durum önceden göz önüne alınmamış birtakım finansal sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir.

Ortaya çıkan mali sıkıntıları aşabilmesi için, firmaların kullanabileceği çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bu alternatiflerden biri olan finansal yapılanma, finansal sıkıntı yaşayan firmaların nakit akışını düzenleyip etkinliği artırarak sıkıntının ortadan kaldırılmasında, rekabet gücünün korunmasında ve artırılmasında stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak çözüm için yeniden yapılandırmaya gidilirken hangi sürecin seçileceği oldukça önemlidir. Çünkü süreç seçiminden dolayı yaşanan gecikme firmanın çok daha fazla finansal sıkıntı maliyetine katlanmasına yol açacaktır.

Finansal Yapılanma Hizmetleri

Kargem olarak saygın çözüm ortakları ile birlikte işletme sermayesi, bütçe, raporlama ve planlama ana başlıklarında şirketlere özel destek hizmetleri sunulmaktadır. Öne çıkan hizmetler her kurum için özel olarak belirlenecek analizler sonucunda oluşturularak yapılan anlaşmalar çerçevesinde müşteri kriterlerine de uygun çözüm ortaklarının belirlenmesi sonrasında. Tüm süreçler ve çalışma planları Kargem kontrolü ve gözetimde uygulamaya koyulacaktır.
Referanslarımızdan Bazıları

nisas
ofcay
adilisik
edak-ecza-koop
oruc-market
tadında-anadolu