Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Kredi Modelleme Eğitimi


KREDİ MODELLEME EĞİTİMİ 

Modül 1 : Faiz Kavramı

 •  Basit faiz
 •  Bileşik faiz
 •  Nominal faiz
 •  Reel faiz
 •  Efektif yıllık faiz oranı (EYFO)
 •  Ficher Formülü
 •  Gösterge Faiz ve Piyasalara Etkileri

Modül 2 : Paranın Zaman Değeri

 • Gelecek değer, bugünkü (şimdiki) değer
 • Anüiteler, Perpetüite
 • Net Şimdiki Değer (NPV), İç Verim Oranı (IRR)
 • Modül 3 : Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ile İlgili Excel Çözümleri ve Fonksiyonları

Modül 4 : Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ile İlgili Piyasadan Gerçek Örnekler ve Uygulamalar

 • Şirket Değerlemede Paranın Zaman Kavramı
 • Marka Değerleme

Modül 5 : Para ve Sermaye Piyasası Araçları

 • Hisse Senedi ve Hisse Senedi Piyasaları
 • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri, DCF, Çarpan Analizi, Dividend Discount Yöntemi (DDM)
 • Para Piyasası Araçları, Tahvil ve Bono Kavramları
 • Tahvil ve Bono Fiyatlaması ve Para Piyasalarının İşleyişi
 • Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Karşılaştırılması ve Excel Modellemeleri
 • What-if Analizleri
 • Goal Seek ile Başabaş Analizi

Modül 6 : Bütçeleme ve Finansal Planlama

 • Temel Kavramlar
 • Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Tespiti
 • Fon Akım Tablosu Modelleme
 • Proforma Bilanço Oluşturma
 • Proforma Gelir Tablosu Oluşturma
 • Proforma Fon Akım Tablosu Oluşturma
 • Nakit Bütçeleri Oluşturma

Modül 7 : Kredi Kavramı ve Kredi İtfa Tablosu

 • Kredi Nedir
 • Kredi Hesaplama Formülleri
 • Kredi İtfa Tablosu Modelleme
 • Excel’de Kredi İtfa Formülleri
 • Excel Çözücü ile Kredi Modelleme
 • Kredi/Faiz/Net Bugünkü Değer/Anüite İlişkileri

Modül 8 : Kredi Çeşitleri ve Modellemeleri

 • Eşit Ödemeli Krediler
 • Eşit Olmayan Ödemeli Krediler
 • Rotatif Krediler
 • Spot Krediler
 • Overnight Krediler
 • Kredi Çeşitlerinin KarşılaştırılmasıReferanslarımızdan Bazıları

efes-pilsen
azercell
yeditepe
gokkusagi-hiper-marketleri
türkiye-perakenteciler
bogazici-üni