Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Şirket Değerleme Eğitimi


ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ

AMAÇ: Şirketlerin halka açılmalarında, şirket birleşmelerinde ve satın almalarda hisse senetlerinin değerlerinin hem teoride hem de uygulamada nasıl belirlendiğinin irdelenmesi amacımızdır.

KATILIMCI PROFİLİ: Yatırım Bankaları, MM, YMM, Şirket Yöneticileri, Şirket değerleme konusunda danışmanlık hizmeti veren kurumlar, şirket değerleme yapmak isteyen yatırımcılar eğitime katılabilirler. Eğitimdeki tüm örnekler gerçek ve iş hayatından örneklerdir.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

1.    Değerlemeye Giriş (Fiyat, Değer ve Değerleme Kavramı, Başlıca Değer Kavramları)

2.    Temel Finans Matematiği (Paranın Zaman Değeri, Faiz Kavramı, Gelecekteki ve Bugünkü Değer, Anüiteler, İskonto, Yatırım Kararları, Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı,)

3.    Temel Mali Tablolar ve Tabloların İlişkileri (Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım Tablosu, Fon Akım Tablosu)

4.    Proforma Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu (Business Plan Oluşturulması, Proforma Nakit Akım Tablosu, Proforma Gelir Tablosu, Proforma Bilanço)

5.    Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Analizi (Nakit İhtiyaç Süresi Tespiti, Stok, Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Süreleri, Şirketin Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Projeksiyonu)

6.    Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi (Borçlanma Maliyeti, Özsermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti)

7.    Şirket Değerleme (Değerlemenin Amaçları, Değerlemeyi Etkileyen Faktörler, Değerleme Yapma Nedenleri, Şirket Değerlemede Aşamalar, İş Analizi)

8.    İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (Nakit Akımlarının Belirlenmesi ve Tanımı, Özsermayeye Olan Serbest Nakit Akımları, Şirkete Olan Serbest Nakit Akımları, Nakit Akımlarının Tahmin Süresi, Büyüme Oranları Tahmini, İskonto Oranı ve Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri)

9.    Göreceli Değerleme (Çarpan Analizi) (Temel Terimler, Çarpanlar, Özsermaye Değerine Dayanan Çarpanlar, Şirket Değerine Dayanan Çarpanlar, Değerlemede Mahsuplaştırılacak Diğer Unsurlar)

10.  Net Aktif Değer

11.  What-if ve Senaryo Analizleri

12.  Karpayı İndirgeme Yöntemi (DDM)

13.  Banka Değerleme (Tobin’s Q Değerleme Yöntemi, Warranted Equity Değerleme Yöntemi, Banka Çarpan Analizleri)

14.   Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Şirketler ve Dikkat Edilecek Hususlar
Referanslarımızdan Bazıları

fersan
eczac-ba-holding
mevlana-market
algida
metropol
metro-city