Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Excel İle Finansal Modelleme Eğitimi


EXCEL İLE FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ

Eğitim içeriğimiz aşağıda yer almaktadır. Kişilerin veya kurumların tercihlerine göre eğitim içerikleri değiştirilebilmektedir.

Kimler Katılmalı

Finansal danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler

EXCEL İLE FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1. Temel Finansal Kavramlar (Faiz, İskonto, IRR, Net Present Value, Anüite, Perpetüite Kavramları)

2. Mali Tablo Analizi

a) Mali Tablolar Arası İlişkilerin İrdelenmesi ve Analizi

b) Mali Tabloların Yorumlanması

c) Mali Tablo Modelleme (Bilanço ve Gelir Tablosu Modelleme)

3. Business Plan Modellemesi

a) Geleceğe Yönelik Şirket Tahminlerinin Oluşturulması

b) Trend Analizi

c) Proforma Tabloların Oluşturulması

  • Proforma nakit akım tablosu
  • Proforma bilanço
  • Proforma gelir tablosu

4. Net İşletme Sermayesi Modelleme

a) Nakit İhtiyaç Süresi Tespiti

b) Stok, Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Süreleri

c) Şirketin Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Projeksiyonu

5. İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Modellemeleri ve Şirket Değerleme

a) Senaryoların oluşturulması

b) WACC Hesaplama

c) DCF Yöntemi

d) Terminal Value Kavramı ve Hesaplanması

e) Amortisman Modelleme

6. Portföy Modelleme

a) Markowitz Modelleme Yöntemi

b) Portföy Optimizasyon Modelleri

c) Excel Çözücü Kullanımı

7. Duyarlılık ve Senaryo Analizleri
Referanslarımızdan Bazıları

mevlana-market
dimes
perder-istanbul
karabiyiklar-market
pakbak
nezih