Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

1K2T


1K2T NEDİR?

1K2T Bir “Operasyonel Verimlilik” Metodudur. İşletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için üç faktörü sürekli izlemeye alır. Bunlar;

  • Maliyetleri Düşürmek
  • Satışları arttırmak
  • Karlılığı arttırmak

Operasyonel mükemmellik için bu üç faktörün en efektif bir şekilde yönetilebilmesi için süreçler 4 ana faktörde toplanmaktadır. Bunlar;

  •   Operasyon,
  •   Verimlilik,
  •   Yetkinlik,
  •   Liderlik

Yüzyıllardır ticari işletmeler ürün ve hizmetlerini nakte çevirmek için “müşteri odaklılık” mottosundan çıkmadılar. “Müşteri veli nimetimizdir” sözü aklımıza ve duvarlarımıza yazıldı.

Biz Kargem olarak ticari beklentileri ve süreçleri analiz ediyoruz. Değişim yönetimi sadece müşteri odaklılıkla sağlanamıyor. Asıl noktanın “çalışan odaklılık” olduğuna inanıyoruz.

1K2T, operasyonel liderlere odaklanarak, ekibe, müşteriye, kuruma değer katma metodudur.

1K2T ile Operasyon liderlerinin yetkinlik ve becerileri uygulamalı olarak artırılır ve potansiyelleri performansa dönüştürülür.

1K2T bir iş yapış biçimini hayata geçirmeyi amaçlar.

Eğitmeye değil öğretmeye odaklıdır.

Performansı zorlar, potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefler.

Mağaza Yöneticisinin koçluğunu yaparak onu yetiştirir.
Referanslarımızdan Bazıları

ykm
coskun
kenton
Volkswagen
hunca
tadında-anadolu