Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Birlikte Bulalım Çalıştayı


ÇALIŞTAY

1K2T Birlikte Bulalım

1K2T Birlikte Bulalım

1K2T analiz sürecinin tüm sonuçları tümüyle kuruma özel planlanan bir çalıştay/atölye çalışması ilgili  yönetime sunum yapılır.

Değerleme merkezi sonuçları, yüz yüze görüşmeler, saha çalışmaları ve rakamsal verileri sonuçları bir arada değerlendirilerek rapor ağırlığı sonucunu eşit olarak oluşturur. Sadece değerleme merkezi sonucu ile uygulama metodları belirlenmez.

Birlikte Bulalım aşamasında Atölye Çalışması ile üst yönetimin hayallerinin, hedeflerinin ve stratejilerinin kurumun yöneticileri ve çalışanlarına indirilmesini sağlamak öncelikli amaçlarımızdandır. Bu amaç doğrultusunda kurumun; yöneticileri ve çalışanlarına daha fazla güvenerek, onların daha tutarlı ve tutkulu çalışmalarını sağlayacak bir ‘Kuruma Özel Öğrenim ve Gelişim Programını’ tasarlıyoruz.

Bu çalıştayda analiz aşamasında elde edilen verilerle oluşturulan gelişim modelleri ele alınır. Gelişim modellerine uygun eğitim ve öğrenim programları ortaya konur ve uygulama şekilleri belirlenir.
Referanslarımızdan Bazıları

total
dimes
nisas
grup-hatikoglu
hakmar
kervan