Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Eğitim / Uygulama


 Eğitim / Öğrenim

Birlikte Bulalım çalıştayı ile Kurumun stratejik öneme sahip Operasyonel Liderlerinin “İdeal Operasyonel Lider” ve “İdeal İş Yapış Modeli” oluşturmaktadır. Değerleme merkezi, saha çalışmaları, yüz yüze görüşmeler ve rakamsal veriler sonrasındaki çalıştay sonuç raporuna bağlı olarak kurum ile ortak bir içerik akışı oluşturulmaktadır. Her bir kurumun sonuçları özel olarak değerlendirilip “Operasyonel Liderlik Gelişim Programı” oluşturulur. Ve kuruma özel hale getirilir.

1K2T Operasyonel Liderlik Gelişim Programı;

 • Kendini Yönet
 • Takımı Yönet
 • Ticareti Yönet

Öncesinde yeterlilik testi uygulanır. Eğitim bitiminde de bitirme sınavı yada bitirme projesi uygulanır.

Yürütme aşamasında amacımız, Mağaza Yönetici/ Yönetici Yardımcıları ve Operasyon Yöneticilerimizin dört temel alanda gelişimini ve olumlu iş sonuçlarının elde edilmesini sağlamak.

KENDİNİ TANI / TAMAMLA :

 • Bir yönetici olarak kişisel farkındalıklarını arttırmak
 • Yöneticilerimizin kendi mağazasının tüm sorumluluklarını alması ve sürekli gelişim çabası sergilemesini sağlamak
 • Sağlayacağı iş sonuçlarının kişisel kariyerleriyle ilişkisini kurmalarını sağlayarak, “şikayet eden” değil “sorumluluk alan” bakış açısını kazandırmak

TAKIMINI YÖNET:

 • Mağaza ekiplerinin performanslarının en üst seviyede yönetimi
 • Ekiplerin delegasyon ve geri bildirimler yoluyla gelişmesi
 • Bu yolla da yüksek performanslı , müşteri odaklı mutlu çalışanlar yetiştirmek

TİCARETİ YÖNET:

 • Mağaza Yönetimindeki temel ticari kuralları belirleyip tüm ekip tarafından doğru şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Perakendecilik uygulamalarının neden-sonuç ilişkisini kurmaları ve bu yolla karlılık ve satış konusunda çok daha kaliteli ve doğru kararlar vermelerini sağlamak
 • Ticari kararlarda rakamlarla konuşma becerisini sağlamak

MÜŞTERİSİNE SADIK PERAKENDECİ OLMA BİLİNCİ:

Rakipler karşısındaki gücümüzü arttırarak; geleceği garanti altına almak için tüm mağazalarımızın “Müşterisine Sadık Perakendecilik” mantığıyla yönetilmesini, müşterilerimizin bugün olduğu kadar gelecekte de bizi tercih etmesini sağlamak.

Bu aşama teşhislerin yapıldığı ve tedavi için gerekli uygulamaların yapılması sonrası değerlendirme safhasıdır. Tüm iyileştirmelerin hayata geçip geçmediğinin kontrolüdür. KARGEM’in ortaya koyduğu 1K2T metodolojisi 3 ana hedefe odaklanır.

Karlılık, Süreklilik, Sürdürülebilir Verimlilik.

Müşterimiz bu 3 hedefe giden yolda uzun yol arkadaşımız olarak kontrolümüz altında gelişmeyi sürdürecektir.
Referanslarımızdan Bazıları

balmar
kahkacizade
gezer
coskun
fritolay
onur-grup