Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Durum Tespiti


Durum Tespiti

Durum Tespiti çalışmasında amaç, kurumun ilgili bölümlerinin ‘Mevcut Performans’ düzeyini belirlemek ve ilgili bölümlerde ‘Beklenen Üstü Performans’ gösteren yöneticiler ve çalışanların farkındalıklarını saptamaktır. Tespitleri Operasyonel Mükemmelliği sağlayan Operasyonel Liderler üzerinden yapılacaktır.

Aşamalar;

Mesleki Kişilik Envanteri: Analiz sürecinde KARGEM Değerlendirme Merkezi araçlarını ve yöntemlerini kullanarak şirketin çalışan/yönetici profilinin ayrıntılı bir ön raporunu oluştururuz. Online mesleki kişilik testleri sonucunda ortaya çıkan bu rapor, operasyonel yöneticilerin gelişim yönlerini tüm yönleriyle ortaya koyar. Bu bilimsel çalışma, geleneksel iletişim yöntemleriyle elde edemediğimiz bir çok veriye hem toplu halde ve hem de kişi bazında ulaşmamızı sağlar.

Yüz Yüze Görüşmeler: Mesleki kişilik testleri sonucunda elde edilen veriler de tek başına yeterli olmaz. Perakende sektörünün uzman danışmanlarından oluşan KARGEM ekibi yüz yüze mülakatlarla operasyonel yöneticilerin gelişim yönlerini saptarken, onların da kurumla ilgili geri bildirimlerini bir havuzda toplar.

Saha Çalışması: Analiz sürecinin üçüncü aşamasında saha çalışması vardır. KARGEM saha çalışması, mağaza/şubelerin yerinde incelenmesi, müşteri ve çalışanlarla görüşmeleri kapsar. Tüm bu incelemeler veriye dönüştürülür.

Rakamsal Veriler: KARGEM’in perakende sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle oluşturduğu PERAKENDE İŞLETME KARNESİ (PİK)’i bu noktada kullanır. PİK sayesinde toparlanan rakamsal veriler analiz bölümünün son aşamasını oluşturur.
Referanslarımızdan Bazıları

gezer
oruc-market
total
Tefal logo
bahcesehir-üni
mevlana-market