Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Denetleme & DerecelendirmeDenetleme & DerecelendirmeDenetleme & Derecelendirme

Küreselleşen dünyada firmaların ulaşabilecekleri finansal kaynakların sayısı da artmıştır. Kurumların sahip oldukları özellikleri ön plana çıkararak sözü edilen kaynaklara daha kolay ulaşabilmeleri finansal yönetim için temel amaç olarak ifade edilebilir. Bu amaçlara uygun olacak şekilde kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelenme notlarının alınması, kurumların daha hızlı ve daha az maliyetler ile kaynaklara ulaşılmasını sağlayacak avantajlar yaratacaktır.

Denetleme & Derecelendirme

Müşterilerinden gelecek talepler veya kurumsal finansman süreçleri doğrultusunda belirlenecek planlara uygun olacak şekilde, kurumsal yönetim derecelendirme, kredi Derecelendirme ve bağımsız Denetim hizmetleri, sektörün önde gelen saygın çözüm ortakları tarafından Kargem kontrolü ve gözetimde uygulamaya koyulmaktadır.

  •  Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi nedir?

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, firmaların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

  •  Kredi Derecelendirmesi nedir?

Firmaların kullanacağı krediyi geriye ödeyebilme gücünü, işletmelerin risk durumlarını, ödeyebilirliklerinin belirlenmesini. Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerini vadelerinde karşılayabilme risklerinin tarafsız adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması işlemidir.
Referanslarımızdan Bazıları

gurmar
hunca
greens
ykm
iskur
kuyumcukent