Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Kargem Araştırma Yazıları: İşletmelerde Eğitim ve Eğitim İhtiyaç Analizi


İşletmelerde Eğitim ve Eğitim İhtiyaç Analizi

Araştırma Eğitim İhtiyaç Analizi

Araştırma Eğitim İhtiyaç Analizi

Günümüzde, büyük yada küçük her organizasyon eğitimin anlamını ve performansa katkısını bilmekte ve çalışanlarının eğitimi için giderek artan düzeylerde çaba göstermektedir. Eğitime önem veren ve bu anlamda çalışanlarına yatırım yapan organizasyonların değişime ayak uydurabildikleri, hatta değişime öncülük ederek önemli rekabetçi üstünlükler elde ettikleri görülmektedir. Çünkü eğitim, artık sadece bireylerin eğitimi olarak mikro düzeyde ele alınamamakta, örgütü bir bütün içinde ele alarak daha geniş bir öğrenme yaklaşımı olarak benimsenmelidir. Büyüklükleri yada pazardaki güçlü konumları nedeniyle gurura kapılan ve insana yatırıma gerek görmeyen organizasyonları değişim dalgalarına karşı tutunamadıkları ve zaman içinde pazarlarını, imajlarını, karlarını ve rekabetçi üstünlüklerini kaybettikleri de görülmektedir. Ayakta kalmak için her organizasyonun artık öğrenen organizasyonlara dönüşmesi gerekmektedir. Ünlü yönetim bilimci Peter Drucker’ın da belirttiği gibi, endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık üç yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi çağının gerisinde kalmaktadır. Bunu önleyebilmenin tek yolu ise, çalışanların bilgilerini hızlı ve etkili bir yöntemle güncelleyebilmesidir. Çünkü “Gelecek Toplum”, bilgi toplumu olacak, bilginin yayılma kolaylığı, herkesin elde edebilirliği ile hem organizasyonlar, hem de bireyler son derece yarışmacı bir hale geleceklerdir.

Yazının Devamı İçin Araştırma Yazısı 3 İşletmelerde Eğitim ve Eğitim İhtiyaç Analizi
Referanslarımızdan Bazıları

jumbo-logo
istanbul-avm
kalafatlar
ykm
filiz
grup-hatikoglu