Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

Kargem Araştırma Yazıları: Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme


Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirmee

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirmee

Küreselleşme ile birlikte şirketlerin; piyasa koşullarında varlığını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü kazanmaları için artık en önemli değer olduğunun açıkça dile getirildiği insan kaynaklarına var olandan daha çok değer vermeleri ve onu doğru yönetebilmeleri gerekmektedir. Bu anlamda, bu değerli kaynağın şirketin hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet edebilmesi için belli özellikleri olması gerekmektedir. İşte ‘yetkinlik’ 1960’larla başlayan ve literatürde asıl değeri 1970’lerde kazanan bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Yetkinlik yaklaşımı işletme stratejilerinin insan kaynakları uygulamaları ile ilişkilendirilmesini gerektirir. İşletme stratejilerine bağlı olarak oluşturulan hedeflerin gerektirdiği roller yetkinlikler ile tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yetkinliklerin üstün performansla olan ilişkisi son dönemde insan kaynakları yönetiminde yetkinlik temelli uygulamaların tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir işletmenin sahip olduğu insan kaynağının işletmeye girdiği andan itibaren doğru yöntemle, objektif bir şekilde değerlendirebilmenin ve yüksek performans gösteren çalışan ile ortalama performans gösteren çalışanı objektif bir şekilde ayırt etmenin yolu İnsan Kaynakları Yönetimi’nin tüm fonksiyonlarını yetkinlik bazlı oluşturmaktan geçmektedir. Bütünleşmiş karmaşık sistemler yaratırken, insan kaynaklarının temel görevi olan her bir çalışana bireysel performansının geliştirilmesi için yardımcı olmak konusundaki bakış açısı yitirilmektedir. Gelecekte de başarılı olmak için insan kaynakları, çalışanların bireysel yeteneklerine ve bu yetenekleri sürekli bir performansa dönüştürme yollarına odaklanmalıdır. ‘İnsan’ öğesinin insan kaynaklarına yeniden dahil edilmesi gerekmektedir.

Yazının devamı için Araştırma Yazısı 5 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme
Referanslarımızdan Bazıları

bahcesehir-üni
kuyumcukent
1e1
karabiyiklar-market
gezer
izmur-kuyumcular-dernegi