Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

SATIŞ; KENDİNİ SERGİLEME SANATIDIR….


SATIŞ; KENDİNİ SERGİLEME SANATIDIR….

Satışla ilgili yüzlerce binlerce kitaplar makaleler yayınlandı. Sayısız seminerler konferanslar düzenlendi. SatışaHasan AYDOĞAN çok farklı isimler kondu, rakamlarla ifade edildi.

Eğer ikna ve müzakere beceriniz varsa satabilirsiniz dendi. Hatta kimden satıcı olur kimden olmazla ilgili kişilik envanterleri yapıldı, yapılıyor. Temel olarak aslında herkes satıcı. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine dahil olan herkes satmak zorunda. Kişi ikna ederek, kimi acındırarak. Elde ettiyseniz satış gerçekleşmiş demektir diye yorumlandı.

Satış; bir ürün ve hizmeti bedel karşılığında el değiştirme sonucudur. İşte burada satışı bir sonmuş gibi anlıyoruz. Tıpkı mutluluğun tarifi gibi. Mutluluk sonuç değil süreçtir. Yoldur. Bu yüzdendir ki “satış kapama eğitimleri” verilir. Bana göre satışın kapanmasına değil, alma isteğinin devam ettirilebilmesine gerek vardır.

Satış; ürün veya hizmeti bir bedel karşılığında sonlandırma sanatındaki esas gizem satandaki kişisel tatmindir. Evren madde ve enerjiden ibarettir. İlk transfer enerjidir. Karşı taraftan ya sünger gibi emilir ya da duvara çarpar ve geri döner.

Ürün ya da hizmetin kendisinden ve faydasından öte satıcısının sanatı önemlidir. Dünyanın en önemli mesleği olan satış mesleğinde asıl eğitim;

“SATIŞ; Kendini Sergileme Sanatıdır” eğitimi olmalıdır.

Satış, bir liderlik vasfıdır. Az da olsa herkeste vardır. Herkeste olmayan ama SANATÇI SATICI’da olan kendini tanıma/tamamlama yetkinlikleridir.

Bu yüzdendir ki “kendini tanıyan kendini sunar.” Ürün ya da hizmet teferruattır. O zaten satılmıştır. Teslimi kalmıştır. Teslimat sonrası hizmet kalitesi de ayrı bir süreçtir. Satıcının açık bıraktığı kapıdan tekrar dönmesi için bu süreç çok önemlidir.

Kendini sergileme sanatı olan satıcılık mesleğindeki sır KENDİNİ TANIMA evresidir. Bunun için “yaşamın amacı amacı yaşamaktır” ilkesinden yola çıkarak netleştirilmesi gereken hedef ile amaç arasında farkı ayırt etmektir. İstekle arzu arasındaki nüansı öğrenmektir. Kendini tanıma evresini tamamlanmadığı sürece yüklenen her bilgi beceri gereksiz tutumlara hatta alışkanlıkların oluşumuna vesile olacaktır. Erken tanı koyabiliriz. Hatta erken iyileşiriz. Ama alışkanlıklarda değişim zannettiğimiz gibi kolay değildir. Çok daha zor süreçtir.

Mesleğini SATIŞ olarak belirlemiş kişi önce kendini tanıyacak sonra gereklilikleri kendine yükleyecektir. Bu şekliyle SATIŞ SANATA dönüşür. Ve sanat mutluluk verir.

Hali hazırda satıcı olup da bu değişime şu anda başlamak mümkündür. Deneyimlerden avantaja dönüşecek o kadar çok enerjiniz vardır ki… Yeter ki artık kendinizi tanımak isteğiniz oluşsun. Çocukluğunuza inmeye gerek yok. Amacınızı tanımlayalım ve ona odaklanarak saldıralım.

Kendini tanıyan;

            Kararlı olur,

            Erteleme yapmaz,

            Sonlandırıcı olmaz süreklilik ister,

            Mutlu olur. Mutlu olan da mutlu eder. Bilgi transferi sadece enerjiyle birleşince karşı tarafta kalıcı ve etkili olur.

Hasan AYDOĞAN
Referanslarımızdan Bazıları

iskur
filiz
fritolay
total
metropol
oncu