Kargem Perakende, Mağazacılık Eğitim Danışmanlık

NEDEN KAÇIYORLAR?


NEDEN KAÇIYORLAR?Eğitim Şart mı

Eğitim şart mı diye düşünürken konu operasyonel liderliğin önemine gelmişti anımsarsanız. Ortaya koyduğumuz hedefleri ve stratejileri yukarıdan aşağı taşıyan, kendilerine bağlı ekipleri yönetirken bir yandan da onları geliştirmeleri gereken ara kademe liderler. Unvanları kurumlardaki yapılanmaya göre departman müdürü, grup lideri, supervizör, mağaza müdürü olarak değişebilir. Ama önemleri değişmez. Üst yönetim takımları sistemleri kurarlar ve bu sistemleri operasyonel liderler aracılığıyla takımlara iletilir.

Eğer sağlıklı bir iletişim sağlanıyorsa takımlar kurumsal hedef ve stratejilere göre hareket ederler. Sağlanamıyorsa sıkıntı başlar.

Sıkıntıyı teşhis etme becerinizle orantılı olarak da zehir yayılır.

Çünkü kötü bir operasyonel lider zehir saçar!

Evet bu kadar nettir bu gerçek. Mağazalardaki çalışan devir oranları sık sık bir sorun olarak önünüze geliyorsa sigortayı kontrol etmelisiniz, çoktan atmış olabilir.

Diyor ki araştırmalar, perakende sektöründe çalışanlar 4 ana sebeple işlerinden ayrılıyorlar. Tahminlerinizin aksine bu sebeplerden en düşük orana sahip olan etken para. Perakende sektörü ücretleri düşüktür, çalışan biraz fazlası için hemen yer değiştirir cümlelerini boşa çıkaran bir sonuç bu. Ayrılan çalışanların para ile ilgili sıkıntıları 4. sırada yer alıyor.

3. sırada şaşırtıcı bir mesaj var. Çalışan kendisine yatırım yapılmadığını düşünüyor, eğitim alamadığını, gelişemediğini düşünüyor ve gitmek istiyor.

2. sıraya perakendeciliğin ağır çalışma koşulları oturuyor. Neredeyse sürekli ayakta servis verilen, bazı günler yıldırıcı bir yoğunluğa sahip olan, bayram seyran demeyen, çeşit çeşit müşteri tipini memnun etmek için kılıktan kılığa girmek zorunda olan perakende sektörü çalışanları. İşleri zordur hakikaten. Kimisi bu yoğunluk ve sıkıntıya katlanmak istemeyebilir. Ama ayrılmalarının en önemli sebebi bu da değil.

Gidiyorlar. Çünkü…

Birinci sıraya operasyonel liderler oturuyor. Çalışanlar büyük bir çoğunlukla amirlerini terk ediyorlar. Kötü muamele gördükleri için, haksızlığa uğradıkları için, kanları uyuşmadığı için, x için, y için…

Tüm dünyada perakendeciliğin en önemli sorunlarından biri olan çalışan devir oranlarının en yoğun karşılaşılan nedeni bu. Yani çalışanların en çok amirlerini terk ediyor olması.

Çalışan devir hızının yüksek oluşu mutlaka başarısız bir operasyonel lidere işaret etmez. Bazen başarısız bir yönetime de işaret edebilir. Yani operasyonel liderlerin etkinliğini sorgulamadan önce hedef ve stratejilerin doğruluğunu sorgulamak yönetim takımlarının teşhis anındaki ilk refleksi olmalıdır.

Ama kaliteli bir çalışanı işe aldıysanız, doğru çalışma koşullarını sağladıysanız, kişisel gelişim haritasını sunduysanız ve uyguluyorsanız, şirket hedef ve stratejileri net ise, neden ayrıldığını sorgulayın.

Bu sorgulamayı sağlıklı bir biçimde hayata geçirebileceğiniz pek çok metot var. Sorgu odasına almaktan söz etmiyoruz yani.

Belki de siz operasyonel liderlerinize gereken yatırımı yapmış değilsiniz.

Belki de siz liderlerinizi tanımadan onlara hedef yüklüyorsunuz.

Tanımadan ve eksikleri tamamlamadan.

Bu da diğer haftanın konusu olsun.

Hasan AYDOĞAN
Referanslarımızdan Bazıları

algida
Volkswagen
bmd
kenton
mevlana-market
media_market